OVER ONS

 

RANDSTAD BASEBALL FACILITY een Stichting in t leven geroepen mei 2018 om t honkbal in ons regio en omstreken te helpen upgraden.

Het bieden van platformen ter ondersteuning op de fronten daar waar nodig, collectief en individueel. Het ondersteunen van de verenigingen staat hierbij hoog in t vaandel.

Het is zaak dat RBF als sleutelfunctie fungeert tussen de linies. Met de nodige ervaring en expertise in huis word dit bewerkstelligd.

RBF is operatief met t opstarten en ondersteunen van projecten t.b.v. van de verbreding van de "Aanwas" en "Professionalisering" dus exposure zodanig dat we meer draagvlakken krijgen ter bevordering van onze sport.

 

Dit op;

 

Top, Breedte en Recreatief niveau

Binnen bovenstaande kaders is er dus een hoop van doen en is er echter zat werk te verrichten, met name t verbreden van de "Aanwas "en "Technisch kader" RBF heeft de focus hierop en weet exact hoe dit te bewerkstelligen, door af te stemmen op de doelen en ambities van de betreffende partij(en).

 

De Top en breedte zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Breedte is ons draagvlak, zonder Breedte zou de Top geen aanvoer krijgen.

Alles uit de Top komt voort uit de Breedte, een streng die goed gefaciliteerd dient te worden en dit gebeurd natuurlijk van onder uit.

De primaire basis moet dus al bij de allerkleinste bijgebracht worden, middels t aanbieden van bv:

 

-Trainmodules/methodieken 

-Technisch ondersteuning op alle vlakken

-Clusterbijeenkomsten

-Onafhankelijke clubbezoeken

-Clinics gegeven door bekwame trainers/coaches.

 

En nog veel meer!

 

Op deze manier wordt gerealiseerd dat t personeel steeds kundiger wordt en dat we als collectief groeien en meer op elkaar afgestemd raken.

 

Uiteraard ook op sociaal maatschappelijk vlak nemen wij onze verantwoordelijkheid met de sport als middel tot verbroedering